Terms Of Use

Regulamin zaDYMKI.pl

1. zaDYMKI.pl to portal społecznościowy oraz platforma umożliwiająca zarejestrowanym użytkownikom umieszczanie treści. Treści niezgodne z regulaminem zaDYMKI.pl będą usuwane przez administrację. 2. Każda osoba fizyczna ma prawo zarejestrować się na portalu pod warunkiem, że jej nazwa użytkownika oraz awatar nie obrażają w sposób bezpośredni osób trzecich ani nie łamią żadnego z punktów regulaminu zaDYMKI.pl. 3. Każde konto użytkownika wraz ze wszystkimi opublikowanymi przez niego treśćmi mogą zostać usunięte lub czasowo zablokowane jeżeli administacja zaDYMKI.pl uzna to za konieczne w kontekście przestrzegania zasad portalu oraz prawa. 4. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie działania oraz treści umieszczane przez niego na portalu. Portal zaDYMKI.pl nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje prawne wynikające z treści umieszczanych przez użytkowników.
5. Na portalu zaDYMKI.pl całkowicie zakazuje się umieszczania niebezpiecznych treści. Do niebezpiecznych treści mogą należeć między innymi: - pornografia dowolnego rodzaju. - drastyczne klipy wideo bądź grafiki. - treści przejawiające w sposób bezpośredni rasizm. - bezpośrednie groźby użytkowników w kierunku innych użytkowników lub osób trzecich Oraz wszelkie inne treści uznawane w powszechnej opinii publicznej za niebezpieczne i krzywdzące, a także treści niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski. Podane w punkcie piątym regulaminu przykłady niebezpiecznych treści są jedynie przykładami zaproponowanymi przez portal zaDYMKI.pl. 6. Użytkownik w chwili stworzenia konta wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie treści na portalu zaDYMKI.pl. 7. W przypadku braku akceptacji regulaminu portalu zaDYMKI.pl użytkownik ma pełne prawo do kontaktu z administracją w związku z chęcią usunięcia konta na zaDYMKI.pl lub ustosunkowania się do regulaminu portalu. 8. Wraz z usuniętym kontem wszelkie treści umieszczone przez użytkownika również podlegają usunięciu. 9. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną podane użytkownikom do wiadomości na minimum 7 dni roboczych przed ich wprowadzeniem. 10. Nieznajomość regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za wszystkie treści umieszczane przez niego na zaDYMKI.pl.