Terms Of Use

Regulamin zaDYMKI.pl

Wszelkie treści w serwisie są generowane przez użytkowników i właściciel portalu zadymki.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Jeśli uważasz, że dodane treści naruszają jakiekolwiek prawo (w tym prawa autorskie) prześlij nam informację na ten temat. 1. zaDYMKI.pl to portal społecznościowy (dla osób anonimowych) oraz platforma umożliwiająca zarejestrowanym użytkownikom umieszczanie treści. Treści niezgodne z regulaminem zaDYMKI.pl będą usuwane przez administrację. Serwis zaDYMKI.pl – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publikowanie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy i ich przechowywanie, prowadzony przez Administratora pod adresem elektronicznym www.zadymki.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa. 2. Każda osoba fizyczna ma prawo zarejestrować się na portalu pod warunkiem, że jej nazwa użytkownika oraz awatar nie obrażają w sposób bezpośredni osób trzecich ani nie łamią żadnego z punktów regulaminu zaDYMKI.pl. 3. Każde konto użytkownika wraz ze wszystkimi opublikowanymi przez niego treśćmi mogą zostać usunięte lub czasowo zablokowane jeżeli administacja zaDYMKI.pl uzna to za konieczne w kontekście przestrzegania zasad portalu oraz prawa. 4. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie działania oraz treści umieszczane przez niego na portalu. Portal zaDYMKI.pl nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje prawne wynikające z treści umieszczanych przez użytkowników.
5. Na portalu zaDYMKI.pl całkowicie zakazuje się umieszczania niebezpiecznych treści. Do niebezpiecznych treści mogą należeć między innymi: - drastyczne klipy wideo bądź grafiki. - treści przejawiające w sposób bezpośredni rasizm. - bezpośrednie groźby użytkowników w kierunku innych użytkowników lub osób trzecich Oraz wszelkie inne treści uznawane w powszechnej opinii publicznej za niebezpieczne i krzywdzące, a także treści niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski. Podane w punkcie piątym regulaminu przykłady niebezpiecznych treści są jedynie przykładami zaproponowanymi przez portal zaDYMKI.pl. 6. Użytkownik w chwili stworzenia konta wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie treści na portalu zaDYMKI.pl. 7. W przypadku braku akceptacji regulaminu portalu zaDYMKI.pl użytkownik ma pełne prawo do kontaktu z administracją w związku z chęcią usunięcia konta na zaDYMKI.pl lub ustosunkowania się do regulaminu portalu. 8. Wraz z usuniętym kontem wszelkie treści umieszczone przez użytkownika również podlegają usunięciu. 9. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną podane użytkownikom do wiadomości na minimum 7 dni roboczych przed ich wprowadzeniem. 10. Nieznajomość regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za wszystkie treści umieszczane przez niego na zaDYMKI.pl. 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat. - Portal zadymki.pl nie przetwarza, nie gromadzi i nie przekazuje żadnych danych o swoich użytkownikach. Kto będzie administratorem Twoich danych? - Administratorami Twoich danych będzie właściciel portalu zadymki.pl Założenie Konta Użytkownika/zawarcie umowy wymaga akceptacje regulaminu. Aktywacji Konta i zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na jego treść. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie przy rejestracji lub za pośrednictwem Konta Użytkownika zamieszczane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik upublicznia swoje dane w Serwisie w zakresie przez siebie samodzielnie określonym (zaznaczając iż wyżej wymieniony serwis jest serwisem anonimowym, który nie przechowuje danych osobowych). Użytkownik może zarządzać udostępnionymi danymi w ramach Konta Użytkownika. - W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się: 1.a.a) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia, 1.a.b) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu, 1.a.c) podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę (aktywacja Konta). zaDYMKI.pl nie gromadzą danych osobowych, 1.a.d) uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła. 1.a.e) wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika. - przechowywanie hasła i loginu użytkownika odbywa się w standardowy w pełni zabezpieczony sposób przez dostawcę powierzchni serwera. Login oraz hasło służą jedynie do logowania w serwisie oraz w przypadku samego adresu e-mail do powiadamiania użytkownikach o dokonywanych zmianach w naszym portalu. - użytkownik serwisu zadymki.pl ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Właściciel portalu oraz sam portal nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników portalu zadymki.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności gdy nastąpi konieczność dostosowania Regulaminu do zmian w obowiązujących przepisach prawa, rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu Informatycznego, wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru Usługi, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany zakresu działalności Administratora.